HomeContactAbout
Welkom op de site van KWB Geel-Stelen

Geen enkele vereniging in Vlaanderen organiseert zo een breed aanbod aan activiteiten als de KWB. KWB staat voor kristelijke werknemers beweging en is een socio-culturele vereniging voor volwassen werknemers. KWB nationaal telt ongeveer 90.000 leden, verspreid over meer dan 940 plaatselijke afdelingen . KWB Geel-Stelen is zo’n plaatselijke afdeling. De Kristelijke Werknermersbeweging telt in Vlaanderen 90.000 leden en 12.000 bestuursleden. In Geel-Stelen zijn we momenteel met 95 leden. Je kunt vrijblijvend eens komen kennismaken op onze activiteiten. Als het je bevalt, maken we je graag lid. Ook al je suggesties voor nieuwe activiteiten zijn welkom. Onze leden worden maandelijks geïnformeerd over op stapel staande activiteiten en ontvangen maandelijks het ledenblad Steelse Blik. Interesse? Spring dan eens binnen bij een van onze bestuursleden of stuur een mail. Deze plaatselijke afdelingen organiseren voor hun leden diverse socio-culturele activiteiten die tot volgende terreinen behoren; vorming, ontmoeting, dienstverlening en actie. Eén van de doelstellingen van een vereniging is mensen samenbrengen. Dit is niet anders bij KWB ; Wij willen zoveel mogelijk werknemers verenigen als antwoord op het stijgende individualisme en op de steeds groeiende vraag naar sociaal contact. Daarnaast bouwt KWB mee aan een rechtvaardige samenleving. De KWB wil ook meer invloed uitoefenen op beslissingen in de economie en de politiek, en dit op nationaal, Vlaams en gemeentelijk vlak. We willen ook samen opkomen voor veilig verkeer, gezond leefmilieu, inspraak en gelijke onderwijskansen, degelijke sociale zekerheid,… Verder krijgen de leden bij de KWB kansen om hun talenten te ontwikkelen, zich zinvol en creatief uit te leven, dingen bij te leren die niet rechtstreeks met hun job te maken hebben. Boven

 SITE CODE: 1AW2WISupported by KWB & Powered by CenterALL & Hosted by SarrCom.com
KWB